Kami ciptakan miniatur anda!~Khusus pengeluaran Kedai Patung Lilin Mini pertama di dunia dengan Implantasi Rambut, Implantasi Abu Tulang Epal Adam, Implantasi tali pusat~

Polisi Privasi

 1. Kami melantik seorang pegawai pengurusan maklumat peribadi untuk memastikan bahawa semua maklumat peribadi dikendalikan dan diuruskan dengan cara yang sesuai.
 2. Kami mengendalikan semua maklumat peribadi dengan tegas berdasarkan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan semua garis panduan dan piawaian lain yang berkaitan. Kami mengambil langkah-langkah yang patut untuk menghalang penipuan, kerugian, kemusnahan, pemalsuan, dan pendedahan maklumat peribadi.
 3. Maklumat peribadi anda dipakai secara minimum di dalam keadaan berikut.
  1. Permohonan / butir-butir kontrak, pelaksanaan perkhidmatan yang berkaitan, dan menghantar apa-apa notis, kenalan, dan soal selidik.
  2. Notis produk, perkhidmatan, dan lain-lain yang boleh dianggap sebagai berguna kepada pelanggan.
  3. Perolehan data seperti permintaan dan komen untuk meningkatkan perkhidmatan dan membantu dengan uji kaji dan pembangunan produk.
  4. Pengendalian pertanyaan dan rundingan daripada pelanggan.
  5. Pertanyaan kepada pelanggan jika diperlukan untuk melaksanakan perniagaan
 4. Terdapat kemungkinan di mana sebahagian daripada tugas-tugas perniagaan kami dijalankan oleh sumber luar, di mana, pengendalian maklumat peribadi akan dilaksanakan dengan menggunakan peraturan yang sama.
 5. Permintaan Pendedahan
  Dalam kes di mana pelanggan atau wakil membuat permintaan untuk pendedahan maklumat, kami akan mengendalikan kes-kes tersebut berdasarkan Perkara 24 Fasal 2, Perkara 25, Perkara 26 Fasal 1, Perkara 27 Fasal 1 dan 2, (selepas ini dirujuk sebagai “Proses Permintaan Pendedahan”).

  1. Maklumat peribadi yang boleh digunakan untuk Proses Permintaan Pendedahan adalah Nama, alamat, nombor telefon, tarikh lahir, maklumat pekerjaan (tempat pekerjaan, pekerjaan, nombor telefon), maklumat mengenai jenis atau butiran transaksi.
  2. Butir untuk dihubungi ketika Proses Permintaan Pendedahan
   1. Koukadou Co., Ltd.
   2. Untuk pertanyaan melalui surat, sila hantar dokumen yang diperlukan ke alamat berikut.
    〒100-0006 2-7-1 Yurakucho Chiyoda-ku Tokyo
    Yurakucho Ekimae Building ITOCiA 12F
  3. Dokumen yang diperlukan
   1. Pemberitahuan Tujuan Penggunaan Maklumat Peribadi
    (berdasarkan Perkara 24 Fasal 2)
   2. Pendedahan Permintaan Maklumat Peribadi
    (berdasarkan Perkara 25 )
   3. Permohonan untuk Pembetulan, Penambahan, atau Pemadaman Maklumat Peribadi
    (berdasarkan Perkara 26 Fasal 1 atau 2)
   4. Permohonan untuk Menamatkan Penggunaan Maklumat Peribadi
    (berdasarkan Perkara 27 Fasal 1 atau 2)
   5. Pengenalan Peribadi (Salinan lesen memandu, kad pengenalan, dan lain-lain)
   6. Permintaan pendedahan dari wakil, dokumen untuk membuktikan kuasa diperlukan sebagai tambahan kepada dokumen di atas.
    (i)Wakil undang-undang
    ・Surat kuasa (1)
    (Daftar Keluarga atau kad insurans yang mempunyai tanggungan seseorang bertulis)
    ・Dokumen pengenalan diri (1)
    (Lesen memandu, kad pengenalan, atau apa-apa dokumen lain yang sah di bawah Akta Pengenalan Peribadi)
    (ii)Wakil dilantik kerana delegasi
    ・Surat kuasa yang ditandatangani oleh subjek dan wakilnya (1)
    ・Salinan sijil pendaftaran subjek
  4. Yuran pengendalian
   Dalam kes ini, jika permintaan pendedahan itu dibuat di bawah Perkara 25, yuran pengendalian akan dikenakan seperti berikut.
Item Pendedahan tempoh Yuran pengendalian
Nama, Alamat, Nombor Telefon, Maklumat Pekerjaan, (Tempat pekerjaan, pekerjaan, nombor telefon), E-mail Jumlah ¥1000(tidak termasuk GST)
lain-lain Setiap item ¥1000(tidak termasuk GST)
 1. Kaedah Respon
  Kami akan memberi maklum balas bertulis dengan segera kepada alamat yang dihantar dari subjek. Terdapat kes di mana maklumat yang diminta dihantar terus kepada subjek walaupun permintaan itu dilakukan oleh wakil sendiri. Kami memohon kefahaman anda.
 2. Tujuan Penggunaan Maklumat Peribadi yang didapati melalui Proses Permintaan Pendedahan
  Maklumat peribadi yang diperolehi melalui Proses Permintaan Pendedahan hendaklah digunakan untuk menyiasat maklumat yang diminta, pengenalan peribadi, pemerolehan yuran pengendalian, dan untuk respon kepada permintaan itu.
 3. Pengendalian Maklumat jika Pendedahan tidak dibuat
  Kami meminta anda memahami bahawa terdapat kes di mana permohonan telah dihantar, tetapi pendedahan tidak dapat dibuat. Sekiranya pendedahan tidak boleh dibuat, pemberitahuan dengan sebab akan dihantar. Tambahan pula, yuran pengendalian tidak akan dipulangkan walaupun permohonan pendedahan tidak boleh dibuat.

  1. Dalam kes di mana subjek itu tidak dapat dikenalpasti
  2. Dalam kes di mana kuasa wakil yang dilantik tidak boleh disahkan
  3. Dalam kes di mana terdapat kekurangan kepada dokumen-dokumen yang diminta
  4. Dalam kes di mana pembayaran tidak dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan
  5. Dalam kes di mana maklumat yang diminta tidak merangkumi maklumat peribadi yang disimpan
  6. Dalam kes di mana nyawa, tubuh badan, aset, atau mana-mana hak-hak dan kepentingan lain mungkin terdedah kepada kerosakan
  7. Dalam kes di mana ganti rugi mungkin ditanggung untuk pelaksanaan yang betul tugas perniagaan
  8. Dalam kes di mana berlakunya pelanggaran undang-undang atau peraturan-peraturan.

Dalam kes di mana terdapat permintaan pendedahan maklumat peribadi daripada pelanggan, kami akan respon kepada pelanggan dengan segera selepas mengesahkan identiti pelanggan, di mana tiada kerugian kepada perniagaan kami. Siasatan segera akan dilakukan begitu juga dalam kes permintaan pembetulan, penamatan penggunaan, atau untuk menghapuskan maklumat peribadi. Dalam kes di mana pembetulan, penamatan penggunaan, pemadaman dianggap perlu, kami akan menjawab dengan cara yang munasabah.

 1. Entiti yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Maklumat Peribadi
  Koukadou Co., Ltd.
  Wakil Pengarah, Ayumi Aso【Ibu Pejabat】
  〒100-0006 2-7-1 Yurakucho Chiyoda-ku Tokyo
  Yurakucho Ekimae Building ITOCiA 12F

Kami akan menyediakan suatu struktur syarikat berdasarkan dasar privasi, dan melakukan penambahbaikan dengan mengkaji semula cara pengendalian yang terbaik.

PAGETOP
Unauthorized reproduction of any photos or information on this website is forbidden.
Copyright © Family Scene All Rights Reserved.