Kami telah membuka laman web bahasa Melayu baru. Kami menyatakan hasrat anda dalam anak patung lilin dengan rasa minda dan menjanjikan anda tokoh lilin yang “akan menjadi harta karun yang tinggal di dalam hati kita”.