Sebelum (Gambar Asal) -> Selepas (Patung Lilin)

Encik Goh & Isteri (Gambar Kahwin)